Fuzzy Refrigerator

04 Jun 2012
Solusi: Anda boleh dapatkan salinan jawapan daripada
http://code.google.com/p/fuzzy-refrigerator/
atau menggunakan SVN:
svn checkout http://fuzzy-refrigerator.googlecode.com/svn/trunk/ fuzzy-refrigerator